Chiro Zarren

/

In Chiro Zarren proberen we met onze gemotiveerde leidingsgroep onze leden een aangename tijd te bezorgen.
Zo organiseren we ook een fuif en kip & rib om geld in te zamelen om spelmateriaal aan te kopen en om jaarlijks op kamp te gaan.
We gaan elk jaar op kamp en we trachten daarbij zoveel mogelijk leden de kans te geven om mee te gaan, want bij ons is iedereen van tel. In de Chiro ontstaan vaak levenslange vriendschappen en we hopen dat ook uw kinderen die ervaring mogen meemaken.

zarren slogan!.

Vriendelijke groeten
& hou jullie wel!

De leiding

Bekijk het briefken!

Volg ons op facebook: